Gallardo ?

Gallardo ?

Познахте ли автомобила ? Lambo Gallardo за цялостно преобразяваме. Очаквайте снимки на завършение проект скоро в Тунинг-Екстериoр.